ŠPEDICIJA

ŠPEDICIJA

Špedicija je specijalizovana privredna djelatnost koja se bavi fizičkim prometom roba i poslovima koji su s njima u vezi.

Špedicija se kao aktivnost može opisati kao skup specifičnih funkcija, poslova, operacija, vještina i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremudopremu i prijevoz materijalnih dobara svim prijevoznim sredstvima, svim prijevoznim putevima, u konvencionalnomkombiniranom i multimodalnom transportuMeđunarodna špedicija se odnosi na skup specifičnih funkcija, poslova, operacija i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu robe iz vlastite države u strane, dopreme robe iz stranih u vlastitu državu i prijevoz robe između stranih država preko vlastite države.

Špedicija se najčešće dijeli prema:

1.  teritorijalnom djelokrugu poslovanja (unutrašnja i međunarodna)
2.  osnovnom obilježju poslovanja (lučka, kontinentalna i granična)
3.  obimu poslovanja (velika, srednja i mala)
 

Poslove koje špediter obavlja u sklopu svoje djelatnosti dijele se u dvije skupine. Prva skupina su osnovni špediterski poslovi:

•    stručni savjeti i sudjelovanje u pregovorima radi sklapanja ugovora o međunarodnoj kupoprodaji;
•    instradacija;
•    doziv robe;
•    sklapanje ugovora o prijevozu robe na klasičan način - upotreba prijevoznog sredstva jedne prometne grane;
•    sklapanje ugovora o multimodalnom transportu robe i organiziranje transporta "od vrata do vrata"
•    prihvat robe radi otpreme;
•    otprema, doprema i provoz robe u užem smislu;
•    sklapanje ugovora o ukrcaju, iskrcaju i prekrcaju robe;
•    sklapanje ugovora o transportnom osiguranju;
•    sklapanje ugovora o skladištenju i skladištenje robe;
•    ispostavljanje i pribavljanje prijevoznih i drugih dokumenata;
•    obavljanje poslova u vezi sa carinjenjem robe;
•    kontrola ispravnosti dokumenata i obračuna vozarine, carine i drugih pristojbi i troškova;
•    informisanje nalogodavatelja.


Druga skupina su specijalni poslovi, koje špediter obavlja povremeno, odnosno samo u posebnim prilikama kada pomoću njih kompletira paket svojih usluga:

•    sklapanje ugovora o pakiranju i signiranju, te obavljanje tih poslova;
•    sklapanje ugovora o vaganju i sortiranju, te obavljanje tih poslova;
•    izdavanje jamčevnih pisama;
•    izdavanje špediterskih potvrda i drugih FIATA dokumenata;
•    uzorkovanje robe;
•    zastupanje nalogodavatelja u regresnom postupku prema trećim osobama;
•    zastupanje nalogodavatelja u slučaju zajedničke havarije;
•    ugovorna kontrola kvalitete i kvantitete robe u međunarodnom prometu;
•    hranjenje i pojenje živih životinja;
•    doleđivanje robe;
•    sajamski poslovi;
•    leasing poslovi;
•    međunarodni pomorski prometno-agencijski poslovi;
•    kreditiranje nalogodavatelja;
•    otprema, doprema i prijevoz zbirnog prometa;
•    drugi propisani ili uobičajeni poslovi u vezi s otpremom, dopremom i provozom robe.

 

Related Articles

SKLADIŠTE I MANIPULACIJA

SKLADIŠTE I MANIPULACIJA

Kontakt

Kontakt

POSJETITE NAS

Adresa: Malta 23
71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Pronađite nas

MAPA

KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon: +387(0)33 720-870
Fax: +387(0)33 720-871

Email: info@dts-sped.ba

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak: 8 - 17 h

Subota: 9 - 13 h